Elmalı Köyü Tarihçesi


Niğde ili Ulukışla ilçesi ELMALI köyü, Adana-Niğde il sınırında Seyhan Nehrinin bir kolu olan Kırk Geçit çayına iki km. uzaklıkta, Bolkar dağının tam karşısında, kuzeyinde Alan, Kızılağaç ve Çakılbağ, Güneyinde Kırk Geçit çayı, Çiftehan tepesi, batısında Ünlüyaka (Muradı) ve Çifteköy (Kötey), doğusunda Ardıçlı (Ce) vardır.

Köyün ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte anlatılanlara göre Anadolu Selçukluları döneminden beri var olan bir köydür.(1071-1308)

Türklerin Anadolu’ya yerleşmesi 1071’deki Malazgirt Savaşı’ndan sonra hızlandı. Selçuklu komutanı Kutalmış oğlu Süleyman Şah Anadolu’daki fetihleri batıya yayarak 1075'te İznik’i Bizans’tan aldı ve burayı başkent yaparak bağımsızlığını ilan etti. Böylece kurulan Anadolu Selçuklu Devleti, İlhanlıların son Anadolu Selçuklu sultanını tahttan indirdikleri 1308'e kadar varlığını sürdürdü.

Elmalı Köyüne ad verilmesiyle ilgili menkıbe: Beylikler döneminde Konya'daki Karaman oğulları ile Adana'daki Ramazan oğulları arasında sınır anlaşmazlığı çıkar. Bunun üzerine iki Bey sınır anlaşmazlığını çözmek için sabahın ilk horoz ötümünde saraylarından yola çıkarlar. Şeker Pınarında(Ak köprü)karşılaşırlar. Adana-Konya sınır anlaşmasını yaparlar “ . (O zamanlarda Niğde, Konya’ya bağlı bir sancak beyidir) Yapılan antlaşmadan sonra Beyler, kendi yerlerine dönmek üzere yola çıkarlar. Karaman oğullarının bey’i, Kırk Geçit çayını takip ederek Elmalı köprüsünden geçerek dağın yamacındaki bir köyde mola verirler. Yemek yenilip, namaz kılındıktan sonra BEY: “ muradımızı aldık” der. O köyün adı MURADI kalır. Beyin yardımcılarından biri “şurada büyük bir köy daha var” deyince “öyleyse orayı da ALMALI” der Karaman oğlu beyi. Köyün adı uzun süre ALMALI olarak anılır. Başka bir rivayete göre ise Bey: “bırak orayı orası el malı” der. Köyün adı ELMALI olarak anılır.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde çevresindeki köylerin en büyüğü olduğu için köyün eğitimine önem verilmiştir. Uzun süre çevre köylerden gelen çocuklar ve Elmalı’da yaşayan çocuklar köydeki medreseye devam ederek eğitimlerini sürdürmüşlerdir. Cumhuriyetin kurulmasına kadar ELMALI KÖYÜ MEDRESESİ eğitim ve öğretime devam etmiştir.

Eğitimine ELMALI KÖYÜ MEDRESESİ’nde başlayan Rahmetli Zahit Hoca, Kayseri ve Konya’da otuz yıl okumuş, kurra hafız ve büyük bir fıkıh âlimiydi. Padişah tarafından köyün resmi hatibi olarak görevlendirilmiş ve vefatına kadar köyün hatibi olarak görev yapmıştır.

1947 yılında Elmalı köyü İlkokulu yapılmıştır. Köyün ilkokuldan mezun olanlar ve 1980 yılından sonra çeşitli sebeplerle köyümüzden büyük şehirlere göç edenler, yaşadıkları yerlerde yüksek öğretimlerine devam etmişler, iş sahibi olmuşlardır. Devletin çeşitli kademelerinde görev almaları ve şehirlerde iş kurmalarından dolayı köyün nüfusu gün geçtikçe azalmıştır. Özellikle Adana, Niğde, Pozantı ve İstanbul’a göç edenler çoğalmıştır.

Cumali Ulusoya katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

 

 

Son Güncelleme ( Pazartesi, 21 Ekim 2013 15:14 )